15 ნოემბერი

პარასკევი

მარხვა


მოწამეთა აკვანდინესი, პიგასისა, აფთონისა, ელპადიფორესი, ანემპოდისტესი და მათთანა 7028 თა (†330-345).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები