25 ივნისი

შაბათი

მარხვა


ღირსთა: იოვანე მთაწმიდელისა, სვინგელოზისა (†X); ისიდორე სამთავნელისა (†VI); ონოფრე დიდისა, ეგვიპტელისა (†IV) და პეტრე ათონელისა (†734).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები