30 სექტემბერი

პარასკევი

მარხვა


მოწამეთა: პისტისი, ელპიდისა, აღაპისა და დედისა მათისა სოფიოსი, რომაელთა (†126/137). პელი და ნილოს, ეგვიპტელ ეპისკოპოსთა, ზენონ ხუცისა, პატერმუთი, ელიასი და სხვათა. იოაკიმე, ალექსანდრიელი პატრ.(1567).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები