19 ოქტომბერი

ორშაბათი

ხსნილია


ყოვლადქებულისა მოციქულისა თომასი, მარჩბივად წოდებულისა (†1. მისი პატიოსანი თავი დაბრძანებულია თბილისის სიონის ტაძარში).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები