მთავარი გვერდი - ბიბლიოთეკა

ათი მცნების განმარტება
წმიდა ნიკოლოზ სერბი

მთარგმნელი: დავით თოფჩიშვილი

რედაქტორი: ეკატერინე ქორიძე

დიზაინერი: მარიამ ყეინაშვილი

თარგმნილია წიგნიდან:

"Объяснение десяти заповедей, данных Моисею. Святитель Николай Сербский"

წიგნი რეცენზირებული საპატრიარქოს გამომცემლობის მიერ

თბილისი 2019

სარჩევი
შესავალი
პირველი მცნება
მეორე მცნება
მესამე მცნება
მეოთხე მცნება
მეხუთე მცნება
მეექვსე მცნება
მეშვიდე მცნება
მერვე მცნება
მეცხრე მცნება
მეათე მცნება