მთავარი გვერდი - წმინდათა ცხოვრება

მოწამენი: კესარიონი, დასი, საბიანე, აღრიპა, ანდრიანე, და ჩვილი თომა
#წმინდათა ცხოვრება

მოწამენი: კესარიონი, დასი, საბიანე, აღრიპა, ანდრიანე, და ჩვილი თომა მე-7 საუკუნეში აღესრულნენ მოწამეობრივად, როცა ქალაქი დამასკო მაჰმადიანებმა დაიპყრეს, ქრისტეს მხნე აღმსარებლებს თავები მოჰკვეთეს.