მთავარი გვერდი - წმინდათა ცხოვრება

ღირსი აქილე აღმსარებელი
#წმინდათა ცხოვრება

ღირსი აქილე აღმსარებელი მე-5 საუკუნეში მოღვაწე ბერი იყო, მან მრავალი ტანჯვა-წამება დაითმინა ქრისტესათვის, და ბოლოს მშვიდობით მიიცვალა.