მთავარი გვერდი - წმინდათა ცხოვრება

ღირსი ფოსტირიოს მეუდაბნოე
#წმინდათა ცხოვრება

ღირსი ფოსტირიოს მეუდაბნოე მაღალ მთაზე მოსაგრეობდა. თავისი სასწაულებით და წმიდა ცხოვრებით მრავალი დაიცვა ერეტიკოსთა მომწამვლელი სწავლებისაგან.