მთავარი გვერდი - ლოცვანი

საბოლოო ლოცვა

უფალო, უკუეთუ ლოცვაჲ ესე რომელი აღმოვიკითხე დახსნილობითა და გონებაგაფნტულობითა შემინდევ და მაცხოვნენ მე მოწყალებითა შენითა.