მთავარი გვერდი - ლოცვანი

ლოცვა ანტიქრისტესაგან დასაცავად

უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, რომელი მომავალ-ხარ განსჯად ცხოველთა და მკვდართა, შეგვიწყალენ ჩუენ ცოდვილნი, შეგვინდევ შეცოდებანი ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩუენისათა და ვითარცა უწყი დაგვიფარენ ჩუენ პირისაგან ანტიქრისტესა დაფარულსა უდაბნოსა მაცხოვარებისა შენისასა.

ღირსი ნექტარიოს ოპტელი