მთავარი გვერდი > ლოცვანი
ლოცვანი

დილის ლოცვები

ლოცვა სულისა წმიდისადმი; ლოცვა სამწმიდაოსი; ლოცვა წმიდა სამებისადმი; ლოცვა საუფლო; ტროპარი სამ ნაწილად; წმიდისა სამებისადმი; ფსალმუნი 50 სინანულისა; მრწამსი; ლოცვა დიდისა მაკარისა; ლოცვა დიდისა ბასილისა; ლოცვა მფარველი ანგელოსისადმი სამარადისო; ლოცვა ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისადმი; მოკითხვა მთავარანგელოზისა მიერ ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა; ლოცვა მოწოდება წმიდისა, რომლის სახელიცა გაქვს; ტროპარი ჯვარისა და ლოცვა ერისა და მამულისათვის; ლოცვა ცოცხალთათვის; ლოცვა გარდაცვალებულთათვის

ძილად მისვლის ლოცვები

ლოცვა 1 წმიდისა დიდისა მაკარისა ღვთისა მამისადმი; ლოცვა მე-2 უფლისა იესო ქრისტესი; ლოცვა მე-3 სულისა წმიდისადმი; ლოცვა მე-4 წმიდისა მაკარი დიდისა; ლოცვა წმიდისა ანგელოსისა მიმართ; კონდაკი ღვთისმშობლისა; ლოცვა წმიდისა იოანიკესი; ლოცვა წმიდისა იოანე დამასკელისა; ღვთისმშობლისა; ლოცვა სათქმელი ცალკე

სხვადასხვა ლოცვები

ლოცვა ეფრემ ასურისა; დედის ლოცვა; ლოცვა საზრედილს მიღების წინ; ლოცვა საზრდელის მიღების შემდეგ; იესოს ლოცვა; ლოცვა მეზვერისა; ლოცვა ტაძარში შესვლისა; ლოცვა ყოველი საქმის დაწყების წინ; ლოცვა ყოველი საქმის დამთავრების შემდეგ; ლოცვა მგზავრობის მნებებელთათვის; ლოცვა სნეულთათვის; ლოცვა ყოველი თხოვნის აღსრულების შემდეგ; ლოცვა ძილსა შინა დაცემისა ერის კაცისა; ლოცვა სულიერი მოძღვრისათვის

შვიდგზის ლოცვები

ლოცვები დილის 6 საათზე; ფსალმუნი 22
ლოცვები დილის 9 საათზე; ფსალმუნი 50
ლოცვები დღის 12 საათზე; ფსალმუნი 90
ლოცვები დღის 3 საათზე; ფსალმუნი 142; წმიდა ნინოს ტროპარი
ლოცვები საღამოს 6 საათზე; ფსალმუნი 69; წმიდა გიორგის ტროპარი
ლოცვები საღამოს 9 საათზე; ფსალმუნი 127; ტროპარი წმიდა ნიკოლოზისა
ლოცვა ღამის 12 საათზე; ფსალმუნი 133