23 მაისი

ხუთშაბათი

ხსნილია


ყოვლადქებულისა მოციქულისა სიმონ მოშურნისა, საქართველოში ქრისტიანობის მქადაგებელისა (აღესრულა საქართველოში †1).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები